Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2019

suchamessss
suchamessss
5944 e24a 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreeway freeway
suchamessss
0861 8f76
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viafreeway freeway
suchamessss
6075 bf9f 500
Boys sledding circa 1919 in Denver
suchamessss
 Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko. 
— Carlo Ancelotti
Reposted fromlovvie lovvie viaSkydelan Skydelan
suchamessss
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaSkydelan Skydelan
suchamessss
Reposted fromgruetze gruetze viaSkydelan Skydelan

February 10 2019

suchamessss
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viabadblood badblood
1643 c7a4 500
Reposted from009 009 vialekkaprzesada lekkaprzesada
suchamessss
7328 dc2e 500
Reposted fromkrzysk krzysk vialekkaprzesada lekkaprzesada

February 09 2019

7325 fcad 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viabadblood badblood
suchamessss
6444 b149
suchamessss
7205 4afa
Reposted fromsavatage savatage viasimons simons
suchamessss
5545 b3bf 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viasucznik sucznik
suchamessss
suchamessss
2990 b4b0 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viasucznik sucznik
suchamessss
1641 58b3
Reposted fromsosen sosen viasucznik sucznik
suchamessss
3091 0c4d
Reposted fromfapchlupfap fapchlupfap viasucznik sucznik
suchamessss
6618 2317
Reposted fromsuchygumers suchygumers viaegzystencja egzystencja
suchamessss
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromIriss Iriss viaegzystencja egzystencja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl